Еколошки активности

На 2.10.2019 год. во периодот од 10:30-12:00 часот во ООУ „Лазо Ангеловски” се реализираше еколошка акција со учениците за чистење на училишниот двор организирана од ЈП Комунална хигиена Скопје и Општина Аеродром.
На 7.10.2019 год. еколошката секција на IV одд. ги продлабочи знаењата на учениците за растенијата и засејаа повеќе видови на зачински растенија.
На 8.10.2019год. еколошката секција на I-2 одделение им пренесе знаења на учениците за растенијата, како се одгледуваат и негуваат. Во рамките на оваа активност засадија повеќе видови на цвеќе.
Eko 8 Eko 7 Eko 6 Eko Eko 5 Eko 4 Eko 3 Eko 1