Училишен натпревар по биологија и природни науки

На 17.12.2019 година во нашето училиште се одржа училишен натпревар по биологија и природни науки.

Учениците ги постигнаа следните резултати:

V одделение

 • I награда: Мила Блажева
 • II награда:Марко Панчевски
 • III награда:Константин Брајаноски

Наставник: м-р Ирина Шорева

VI одделение

 • I награда: Марко Колевски
 • II награда: Дамјан Илиоски
 • III награда:Ана Радеска

Наставник: Весна Јорданова

VII одделение

 • I награда: Теона Треневска
 • II награда: Даријан Атанасовски
 • III награда:Катерина Иванова

Наставник: Весна Јорданова

VIII одделение

 • I награда: Марија Поповска
 • II награда: Гала Додевска                                     
 • III награда:Андреја Пејковска

Наставник: Цветанка Малческа

IX одделение

 • I награда: Мариела Стефановска
 • II награда: Марија Станчева
 • III награда: Ангела Зимбакова

Наставник: Цветанка Малческа