Работилници и обуки

majamaja slika

 

Во периодот на зимскиот распуст во нашето училиште се одржаа интерни работилници и обуки а, предавачи беа наставниците и стручните соработници.

Специфичности во работата со надарени ученици-дефинирање и идентификација-Цветанка Малческа

Вредности, верувања и принципи-Христијан Билински

Користење современи и креативни методи и техники на учење-Милена Игњатова и Валентина Петрова

Обработка на лектира и писмен состав-Маја Стојановска и Маја Наслатковска

Справување со ученици со несоодветно однесување-Иванка Николова и Аделина Давидовска

Наставниците преку овие обуки и работилници стекнаа нови искуства и знаења во врска со наставата.