Учество во емисијата „Голем одмор“

 

09008golem odmor1

 

На 5.2.2015 год. учениците од ОУ „Лазо Ангеловски“  учествуваа во контактно – образовната емисија „Голем одмор“ во Македонската радио-телевизија. Учениците се претставија со разновидни содржини, под менторство на наставничката Костадинка Поповска и библиотекарот Благица Ангеловска, преку коишто беа промовирани тековните активности на училиштето и освоените успеси и награди. Во текот на емисијата, група ученици подготвија овошна и зеленчукова салата презентирајќи го најавениот „Готвач за здрава исхрана“, како дел од проектот „Претприемничко учење“ во којшто е вклучено училиштето. Исто така, учениците одговараа на квиз-прашања од областа на литературата, изведоа драматизации на текстовите „Здрава исхрана„ и „Во библиотека“, а ораторите се претставија со победничките говори од одржаната Ораторска вечер.