Училишни натпревари по француски јазик

На  училишниот натпревар за Олимпијади на 12.02.2020 год. учениците ги постигнаа следните резултати:

  • прво место – Петра Кантурска IX-3 одд.
  • второ место – Сара Бурнеска IX-2 одд.
  • трето место – Јована Максимовска IX-1 одд.

На училишниот натпревар за Писмен состав:

  • прво место- Сара Стефанова VIII-3 одд.
  • второ место – Марта Стојковска  VIII-3 одд.
  • трето место – Гала  Додевска VIII-3 одд.