Материјали за поддршка во самоучењето

Почитувани ученици и родители,

Како дел од поддршката во процесот на самоучење, наставниците од ООУ„Лазо Ангеловски“, Скопје, изготвија наставни материјали за периодов и истите можете да ги користите преку линковите подолу. Во зависност од времетраењето на прекинот на наставата истите линкови ќе бидат надополнувани од страна на наставниците. Секако дека ова е само поддршка и придонес на наставниците во овој период и не е задолжителен.

Следете не редовно!

Материјали за учење од далечина:

  • I одделение на следниот линк
  • II одделение на следниот линк
  • III одделение на следниот линк
  • IV одделение на следниот линк
  • V одделение на следниот линк
  • VI одделение на следниот линк
  • VII одделение на следниот линк
  • VIII одделение на следниот линк
  • IX одделение на следниот линк