Известување за избор на ученик на генерацијата 2011-2020 год.

Врз основ на Конкурсот за избор на ученик на генерацијата 2011-2020 год, распишан на 14.05.2020 год, комисијата за избор на ученик спроведе бодување според претходно утрдените критериуми и ја прогласи Милијана Стојановиќ за ученик на генерацијата 2011-2020 год.