Државен натпревар по математика

На 23.08.2020 год. се одржа Државниот натпревар по математика. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

  • III награда - Ива Бошеска (ментор Лолита Трајковска)
  • пофаница - Ана Радеска (ментор Лолита Трајковска)

IX одделение:

  • III награда - Милијана Стојановиќ (ментор Вангелица Поповска)
  • пофаница - Марија Станчева (ментор Вангелица Поповска)