Училиштен литературен конкурс за краток расказ на тема: „Зимската магија насекаде царува“, за учениците од III до IX одд.

received_1085931611857895