Резултати од училишниот конкурс по повод Денот за побезбеден интернет

Во периодот од 15.12.2020 год. до 20.01.2021 год. рамките на ЕРАЗМУС+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“, по повод Денот за побезбеден интернет, беше распишува училишен конкурс за изработки во 3 категории: кратко видео, дигитален стип и расказ.

Доставените изработки од учениците беа разгледани од комисијата од наставници одговорни за конкурсот и според дадените критериуми наградени се следните ученици:

Најдобро видео

Најдобар дигитален стрип

Најдобар расказ

Одбраните изработки (најдобро видео, 3 најдобри стрипа и 3 најдобри раскази) во февруари ќе учествуваат на меѓународен натпревар во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот.