Резултати од литературен конкурс по повод 21 Февруари – Меѓународен ден на мајчиниот јазик на тема: „Милоста кон мајчиниот јазик – наш долг и свето право“

Во периодот од 9.2.2021 до 16.2.2021 год., по повод 21 Февруари – Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, како една од активностите на Еразмус+КА229 проектот „Креативни читатели“, во рамките на училишната библиотека беше распишан литературен конкурс на темата: Милоста кон мајчиниот јазик – наш долг и свето право за учениците од III до IX одд. На овој конкурс се пријавија голем број ученици со свои лични литературни творби, поделени во две категории, и тоа: песна (поетска творба) за учениците од III до V одд. и есеј (прозен текст) за учениците од VI до IX одд. Целта на литературниот конкурс за мајчиниот јазик е да се развива и поттикнува изградувањето на јазичната свест кај младите, како и да се сака и негува мајчиниот јазик како најголемо духовно богатство на секој поединец.

По разгледувањето на пристигнатите литературни творби и нивното оценување од страна на комисијата составена од наставници, врз основа на определените критериуми, наградени се следниве ученици: 

1.      категорија

 • Одделенска настава

1. место: Марија Кузмановска 5-1 одд.

2. место: Јаков Павловски 4-5 одд.

3. место: Лана Настевска 3-2 одд.

2. категорија

 • Предметна настава:

1. место: Вероника Илијевска Тосковска 6-6 одд.

2. место: Александар Цветковски 6-1 одд.

3. место: Ванеса Димовска 7-5 одд.

Пофалени ученици за успешно учество на литературниот конкурс се:

 • Одделенска настава
 1. Никола Зорески 5-1 одд. „Македонскиот јазик, мојата татковина“
 2. Лара Митевска 3-3 одд. „Милоста кон мајчиниот јазик – наш долг и свето право“
 3. Милан Здравковски 4-1 одд. „Милоста кон мајчиниот јазик – наш долг и свето право“
 4. Филип Цоковски 3-4 одд. „Милоста кон мајчиниот јазик – наш долг и свето право“
 5. Јана Ѓорѓиевска 3-4 одд. „Триесет и една светилка“
 6. Диона Боримечкоска 4-3 одд. „Милоста кон мајчиниот јазик – наш долг и свето право“
 7. Максим Христовски 3-2 одд. „Аманет“
 8. Нина Панчевска 4-2 одд. „Мајчиниот јазик“
 9. Симона Рајковчевска 3-2 одд. „Јазикот наш бисери носи“
 • Предметна настава
 1. Ива Бошеска 7-2 одд. „Мајчиниот јазик – нашиот идентитет и култура“
 2. Ема Котевска 7-5 одд. „Две баби и нови идеали“
 3. Калина Граорковска 6-6 одд. „Мајчиниот јазик – наша должност“
 4. Илина Стојановска 6-1 одд. „Мојот мајчин јазик“
 5. Александра Митеска 6-3 одд. „Нашиот мајчин јазик“
 6. Магдалена Ноческа 6-3 одд. „Зошто се сака јазикот?“

Им честитаме на наградените и пофалените ученици, како и на сите други учесници на литературниот конкурс на темата: „Милоста кон мајчиниот јазик – наш долг и свето право“ и ги поттикуваме и во иднина да пишуваат свои литературни дела, затоа што нема нешто поубаво од тоа да се пишува, твори и зборува на својот мајчин јазик.

Нека ни е честит Денот на мајчиниот јазик!