Победници на интернационалниот натпревар по повод Денот за побезбеден интернет

Во периодот од  9-15.02.2021 година се организираше интернационалниот натпревар по повод Денот за побезбеден интернет во рамките на ЕРАЗМУС+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“  на кој од сите 5 држави учествуваа во 3 категории:

Изборот на најдобрите изработки од секоја категорија беше направен од страна на учениците од сите 5 училишта-партнери во проектот. По пет ученика од секое училиште гласаа онлајн преку Google form, а ова се резултатите од онлајн гласањето:

Категорија видео

  • 1 место – филм бр. 4 (Хрватска) со 41 поен

  • 2 место – филм бр. 3 (Република Северна Македонија) со 39 поени

  • 3 место – филм бр. 2 (Шпанија) со 30 поени

Категорија дигитален стип

  • 1 место – стрип бр. 1 (Хрватска) со 24 поена

stip-lorena-bencak-1-2

  • 2 место – стрип бр. 7 (Романија) со 18 поена

strip-paunica-bogdan

  • 3 место – стрип бр. 4 (Република Северна Македонија) со 17 поена

strip-1-1

Категорија расказ

  • 1 место – расказ бр. 1 (Хрватска) со 22 поена

https://youngjournalistshome.files.wordpress.com/2021/02/story-1.pdf

  • 2 место – расказ бр. 6 (Република Северна Македонија) со 19 поена

https://youngjournalistshome.files.wordpress.com/2021/02/story-6.pdf

  • 3 место – расказ бр. 2 (Хрватска) со 17 поена

https://youngjournalistshome.files.wordpress.com/2021/02/story-2.pdf

Изработките на учениците од нашето училише се пласираа во секоја категорија, односно во категоријата видео 2 место освои филмот на ученикот Стефан Игњатов 9-4 одд.во категоријата дигитален стрип 3 место освои стрипот на ученичката Теона Ѓорѓиева 8-1 одд. и во категоријата расказ 2 место освои текстот на ученичката Илина Стојановска 6-1 одд. Авторите ќе бидат наградени со слушалки со микрофон.