Дисеминација на активностите во рамките на Еразмус+ КА229 проект „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“

На 22.03.2021 година беше реализирана дисеминација на активностите во рамките на Еразмус+ КА229 проектот „Млади новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ пред членовите на Советот на родители. Дисеминацијата беше организирана онлајн преку платформата MS Teams пред почетокот на онлајн работилницата за медиумска писменост наменета за родители. За време на презентацијата членовите на Советот на родители се запознаа со активностите кои досега се реализирани во рамките на проектот, како и активностите кои ќе следуваат во следниот период.

Членовите на Советот на родители за време на родителските средби во месец април 2021 година ќе ги споделат информациите и презенатцијата со останатите родители во одделенијата каде што тие се претставници.