Уникатна изработка од тетрапак амбалажа-Еко-пакет Македонија

sliki tina1 sliki tina2

 

На 26.02.2015г. во училиштето се одржа училишен натпревар на тема-Уникатна изработка од тетрапак амбалажа во рамките на проектот ЕКО-ПАКЕТ МАКЕДОНИЈА.Учествуваа ученици од V-IX одд.Сите учесници добија пофалници, а комисијата одбра три најдобри изработки.