Општински натпревар по географија

На 13.03.2021 година се одржа Општинскиот натпревар по географија организиран од страна на ЗПГМ.  Од нашето училиште учествaa следните ученици: Катерина Иванова VIII-6, Софија Тасиќ VIII-6 и Гала Додевска IX-3 одд.

Ученичката: Катерина Иванова VIII-6 го освои трето место на Општинскиот натпревар со 95 поени и продолжува понатаму на Регионалниот натпревар по географија.