Музички концерт

На 19.03.2015 година се одржа музички концерт во рамките на проектот “Претприемничко учење”. Тимот од наставници и ученици на проектот го подготвија овој концерт заедно со училишниот оркестар и соло изведувачите. На концертот беа присутни и претставници од Сецел организацијата од Загреб како подржувач на целиот проект.

koncert koncert1