Резултати од Интернационалниот натпревар Кенгур 2021

На 18.03.2021 година се одржа Интернационалниот натпревар Кенгур 2021 на кој ученици од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

1 место:

 • Мила Јанеска – I одд
 • Клара Јовановска -   I одд
 • Горазд Ѓорѓиевски -  I одд
 • Виктор Јониќ -  I одд
 • Ирина Димовска - II одд
 • Јана Пашовска - II одд
 • Тео Марков -  III одд
 • Ева Димитровска - III одд
 • Стефан Ќурчиески  - III одд
 • Дамјан Сековски - III одд
 • Теофил Сачкарски - III одд
 • Александар Јаќимовски - III одд
 • Јаков Павловски - IV одд
 • Андреј Тошевски – IV одд
 • Игор Димовски - V одд

2 место:

 • Јана Колевска - II одд
 • Симона Митковски - IV одд
 • Доротеа Барбутов - IV одд
 • Горјан Колевски - V одд

3 место:

 • Давид Илиевски - IV одд