Признание за посебен придонес во заштита на граѓаните и материјалните добра од пожари

Во знак на признание за посебен придонес во заштита на граѓаните и материјалните добра од пожари, Општински противпожарен сојуз, Аеродром се доделени дипломи
  • втора награда – Мила Мавровска
  • трета награда - Филип Димчевски