Противпожарен сојуз на град Скопје

На 10.2.2022 година на свечениот повик за доделување на дипломи и награди во организација на Противпожарниот сојуз на град Скопје нашето училиште освои III место за изработка на ликовна творба од страна на ученичката Мила  Мавровска и диплома за менторот/наставник Теодора Јовановска, за постигнати резултати во едукација на учениците и подигање на јавната свест за заштита на граѓаните.