Додатна одделенска настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2019/20 година

Распоред на наставници за додатна настава за март 2020

одделенска настава

Додатна настава 2019-2020 oddelenska_Page_1

Додатна настава 2019-2020 oddelenska_Page_2