Додатна одделенска настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2020/21 година

Распоред на наставници за додатна настава 

 Додатна_Page_1

Додатна_Page_2

Додатна_Page_3