Додатна предметна настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2017/18 година

Распоред на наставници за додатна настава

предметна настава

Dodatna nastava-predmetna_Page_1Dodatna nastava-predmetna_Page_2