Додатна предметна настава

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2019/20 година

Распоред на наставници за додатна настава за март  2020

предметна настава

Додатна настава 2019-2020 predmetna_Page_1a

Додатна настава 2019-2020 predmetna_Page_2