Јавни набавки

PLAN-ZA-JAVNI-NABAVKI-2016

Линкови на објавени огласи 2016 година:

Набавка на услуги за варосување на ООУ Лазо Ангеловски и спортски центар Ново лисиче

Набавка на средства за хигиена