еТвининг 2015/2016

Copy (2) of NA-Logo-H_MK-240909   logo

Европски ознаки за квалитет

Наставничките Љубица Ружинска, Милена Игњатова и Соња Геговска за своите 4 проекти на еТвининг платформата обезбедија уникатно признание – Европска ознака за квалитет. Ова значи дека работата на наставничките, нивните ученици и училиштето во кое што работат, е препознаена и наградена со највисоко европско ниво. Воедно нивните проекти ќе бидат претставени на посебно одредено место на европскиот портал – еТвининг.

Национални ознаки за квалитет

Шест еТвининг проекти: „Обележување на 1ви Април – Денот на шегата“, „Славимо пролече“, „EFL friends”, „Your digital life“, „Celebrating European Day 9th of May with a postcard exchange and an eTwinning Eurovison“, „Let’s celebrate Easter together“ добија Национални ознаки за квалитет.

Презентација и промоција на еТвининг проектите

На ден 26.05.2016 година во аулата на ООУ”Лазо Ангеловски” се одржа промоција на активностите на наставниците–членови на eTwinning платформата. Беа претставени 8 паноа со изработки и активности на учениците и наставниците од училиштето.Секое пано претставуваше остров со богатство. Преку понудените мапи присутните родители, колеги од нашето и други училишта и претставници од општината Аеродром и Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ги откриваа искористените богатства на оваа платформа. Започнувајќи со националните и интернационалните проекти, соработката со партнерите од Европа, групите на платформата па се до професионалниот развој на наставниците ја направивме оваа промоција вредна за постета што го покажаа и резултатите од спроведената on line анкета. Воедно на оваа промоција беа поделени сертификати на учениците за нивното учество во проектите.

Резултати од спроведената анкета за време на промоцијата.

Rezultati od anketa from Ljubica Ruzinska

 

Интернационални проекти 

eTwinning proekt-EFL friends from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: twinspace.etwinning.net/17772/home

 

eTwinning proekt-Your digital life from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: twinspace.etwinning.net/18324

 

eTwinning proekt-Maya the bee from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: twinspace.etwinning.net/17120

 

eTwinning proekt-International correspondence from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: twinspace.etwinning.net/17474

 

eTwinning proekt-Easter wishes from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: new-twinspace.etwinning.net/web/p103900/welcome

Project blog page: easter-contest.blogspot.mk/

 

eTwinning proekt-Ja slavime proletta from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: twinspace.etwinning.net/20443/home

 

eTwinning proekt-Celebrate european day 9th May from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/17790/home

 

eTwinning proekt: Short adventure story in my town from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/18723/home

 

eTwinning proekt: Let’s celebrate St.Valentine together from Ljubica Ruzinska

 

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/16781/home

 

eTwinning proekt: Let’s celebrate Easter together from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/17617/home

 

Национални проекти 

eTwinning proekt-1vi April from Ljubica Ruzinska

TwinSpace: twinspace.etwinning.net/19983

 

Професионален развој и еТвининг групи 

  eTtwinning-profesionalen razvoj i grupi from Ljubica Ruzinska