Развој и историјат

ООУ„Лазо Ангеловски„- Аеродром- Скопје

 

  Училиштето е изградено во 1988 год. и е основано од Општинското Собрание на Општина ,,Кисела Вода“- Скопје, со решение број 15-6253/1год. од 13.09.1988 година.

Првата учебна година бројот на запишани ученици изнесувал 862 ученика, а денес бројот на учениците во нашето училиште изнесува  1392. Најголем број на ученици, вкупно 2700 училиштето имаше во уч.1993/94год. Во досегашната работа на училиштето раководеле следните директори:

  • Веселинка Иванова од 01.09.1988 год . до    30.10.1998 год.
  • Вангелина Мојаноска   од  01.11.1998 год.  до   18.03.1999 год.
  • Љупчо  Целески     од  19.03.1999 год.  до   21.04.1999 год.
  • Билјана Угриноска  од .04.1999 год  до  .01.2003 год
  • Вангелина Мојаноска  од 2003 год.   до  07.2007 год
  • ВД.Патрија  Темкова  01.08.2007год до  27.08.2008 год
  • Раде Жегарац од 27 .08.2008 год.
  • м-р Милка Тримчевска од 10.05.2012 год.

 

Учебна година

број на ученици

1989/90

1492

1990/91

2093

1991/92

2417

1992/93

2506

1993/94

2750

1994/95

2616

1995/96

2591

1996/97

2417

1997/98

2208

1998/99

2079

1999/00

2023

2000/01

1728

2001/02

1528

2002/03

1521

2003/04

1440

2004/05

1395

2005/06

1375

2006/07

1409

2007/08

1490

2008/09

1506

2009/10

1478

2010/11

1482

2011/12

1518

2012/13

1487

2013/14

1397

2014/15

1397

2015/16

1351

2016/17

1396