Развој и историјат

ООУ„Лазо Ангеловски„- Аеродром- Скопје

 

  Училиштето е изградено во 1988 год. и е основано од Општинското Собрание на Општина ,,Кисела Вода“- Скопје, со решение број 15-6253/1год. од 13.09.1988 година.

Првата учебна година бројот на запишани ученици изнесувал 862 ученика, а денес бројот на учениците во нашето училиште изнесува  1392. Најголем број на ученици, вкупно 2700 училиштето имаше во уч.1993/94год. Во досегашната работа на училиштето раководеле следните директори:

 • Веселинка Иванова од 01.09.1988 год . до 30.10.1998 год.
 • Вангелина Мојаноска од 01.11.1998 год. до 18.03.1999 год.
 • Љупчо  Целески од 19.03.1999 год. до 21.04.1999 год.
 • Билјана Угриноска од  04.1999 год до 01.2003 год
 • Вангелина Мојаноска од 2003 год. до  07.2007 год
 • В.ДПатрија Темкова од 01.08.2007 год до  27.08.2008 год
 • Раде Жегарац од 27.08.2008 год до 10.05.2013 год
 • м-р Милка Тримчевска од 10.05.2013 год до 01.04.2017 год 
 • В.Д. м-р Милка Тримчевска од 01.04.2017 год до 01.10.2017 год
 • В.Д Магдалена Петреска од 01.10.2017 год до 06.10.2017 год
 • В.Д.Раде Жегарац од 06.10.2017 год до 05.02.2018 год
 • Перо Арсеновски од 05.02.2018 год до 06.02.2022 год
 • В.Д м-р Магдалена Петреска од 07.02.2022 год до 20.06.2023 год
 • Магдалена Петреска од 20.06.2023 год

 

Учебна година

број на ученици

1989/90

1492

1990/91

2093

1991/92

2417

1992/93

2506

1993/94

2750

1994/95

2616

1995/96

2591

1996/97

2417

1997/98

2208

1998/99

2079

1999/00

2023

2000/01

1728

2001/02

1528

2002/03

1521

2003/04

1440

2004/05

1395

2005/06

1375

2006/07

1409

2007/08

1490

2008/09

1506

2009/10

1478

2010/11

1482

2011/12

1518

2012/13

1487

2013/14

1397

2014/15

1397

2015/16

1351

2016/17

1396

2017/2018

1390

2018/2019

1428

2019/2020

1453

2020/2021

1471

2021/2022

1505

2022/2023

1579