Консултативна настава

ООУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“-АЕРОДРОМ-СКОПЈЕ

2016/17 година

                                                      ТЕРМИНИ ЗА ПРИЕМЕН ДЕН ЗА РОДИТЕЛИ

НАСТАВНИК

ПРЕДМЕТ

ДЕН И ТЕРМИН

    Костадинка Поповска

Македонски јазик

Вторник 5 час
    Валентина Петрова

Македонски јазик

Четврток и петок 4 час
   Наташа Николовска

Македонски јазик

Четврток 4 час
   Весна Анѓелевска

Македонски јазиК

Среда голем одмор
   Маја Стојановска

Македонски јазик

Понеделник 4 час
   Мирослава П. Аневска

Англиски јазик

Среда после 7 час
   Морфа Петровска

Англиски јазик

Понеделник 4 час
   Милена Игњатова

Англиски јазик

Среда 12-12:45
   Вања Трипуновска

Англиски јазик

Понеделник 13:30
   Љубица Ружинска

Англиски јазик

Понеделник  I смена 7 час
  Оливера Доновски

Англиски јазик

Среда 3 час
   Милена Калиновска

Француски јазик

Понеделник после часови
   Анета Талеска

Германски јазик

Петок 2 час
   Симона Ч. Зафировска

Германски јазик

I смена    12-12:40      IX одд.II смена 10:55-11:35  IX одд.
   Лолита Трајковска

математика

Среда 2 час
   Виолета Булбуловска

математика

Среда 4 час
   Вангелица Поповска

математика

Понеделник 4 час
   Радмила Гиговска

математика

Петок 4 час
   Мирјана Мојсоска

математика

Понеделник 3 час
   Марија Ѓорѓевиќ

информатика

Вторник 4 час
   Маја Тенев

 англиски јазик

Вторник 11-12 часот
   Жаклина Трајковска

хемија

Понеделник 6 час
   Жаклина Колевска

физика

Среда 3 час
   Весна Јорданова

биологија

Вторник 6 час
   Цветанка Малческа

биологија, природни науки

ВторникI смена 10:30-11:15

II смена 16:15-17

     Блага Велевска

природни науки

Среда 5 час (V одд)
     Ане Аврамовска

географија

Среда 4 час
     Марина Кујунџиева

географија

Среда 2 час
    Јулијана Максимовска

географија

Четврток 4 час
    Љубица Атанасовска

историја

Четврток 6 час (VI и IX одд.)
    Мимоза Илиевска

историја

Петок 2 час  (VI и IX одд.)
    Ристо Андреев

ликовно образование

Среда 6 час
    Ленче Гулевска

ликовно образование

Среда 4 час
    Тања Крстевска

музичко образование

Среда после 6 час
   Наташа Димоска

музичко образование

Понеделник 6 час прва смена
   Златика Ј. Даскалов

техничко образование

Четврток 4 час во смена со VI одд.
   Јованка Трајковска

физичко образование

Понеделник и четврток на голем одмор
   Петар Ацески

физичко образование

Вторник 4 час
   Марјан Куцуловски

физичко образование

Понеделник 4 час
   Христијан Билински

етика

 Петок 4 час
   Бојан Петровски 

иновации

ЧетвртокI смена 7 час

II смена пред час

  Валентина Јањиќ

граѓанско образование

Четврток 2 час