Приемен ден на наставниците

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2019/20 година

Термини за приемен ден на родители

Приемен ден на наставниците 2019-2020 oddelenska_Page_1

Приемен ден на наставниците 2019-2020 oddelenska_Page_2

Приемен ден на наставниците 2019-2020 predmetna_Page_1 Приемен ден на наставниците 2019-2020 predmetna_Page_2