Директор

Перо Арсеновски за директор на ООУ„Лазо Ангеловски“ е именуван на 05.02.2018 година.

Професионално искуство

февруари 2018

  • Директор на ООУ„Лазо Ангеловски“-Аеродром

јануари 2017 – февруари 2018

  • Советник – Државен просветен инспектор

декември 2014 – јануари 2017

  • Советник за оценување на квалитетот во образованието

мај 1997 – декември 2014

  • Советник – Државен просветен инспектор

1985 – 1997

  • Професор по техничко образование

ОУ„Јордан Хаџи Константинов – Џинот“, Скопје (денешно ООУ „Мустафа Кемал-Ататурк“, Скопје)

ОУ„Владимир Надзор“, Скопје (денешно ООУ „Блаже Конески“, Скопје)

Образование

1994

Магистер по заштита при работа

Факултет за заштита при работа – Ниш

1984-1987 

Професор по производно-техничко образование

Универзитетски центар за математичко-технички науки

Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје

1982-1984 

Наставник по основи на техника и производство

Педагошка академија „Климент Охридски“

Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје