Директор

milka-trimceska

Милка Тримчевска за директор на ООУ„Лазо Ангеловски“ е именувана на 10.05.2013 година. Родена е на 11.01.1973 година во Кочани.

 

Професионално искуство

мај 2013 –

  • Директор на ООУ„Лазо Ангеловски“-Аеродром

јули 2009 – мај 2013

  • Директор на ООУ„Ѓорѓија Пулевски“-Аеродром

септември 1998 – јули 2009

  • Наставник по македонски јазик

ОУ„Браќа Рамиз-Хамид“

ОУ„Ацо Шопов“

Образование

2011

Магистер по менаџмент на човечки ресурси

Факултет за туризам и менаџмент
Универзитет за туризам и менаџмент Скопје-Скопје

1995

Професор по македонски јазик со македонска книжевност и јужнословенски книжевности

Филолошки факултет

Универзитет Св. Кирил и Методиј-Скопје