Учество на натпревари и освоени награди 2018/2019

Општински натпревар по англиски јазик

На 23.03 2019 година беше одржан општинскиот натпревари по англиски јазик. Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

V одделение

 • четврто место: Ема Котевска V-5 одд
 • петто место: Андреј Георгиевски V-4 одд

Ментор: Емица Здравев

VI одделение

 • прво место: Теона Тренеска VI-5 одд – продолжува на регионален натпревар
 • второ место: Сара Костова VI-1 одд - продолжува на регионален натпревар

Ментор: Љубица Ружинска

VII одделение

 • прво место: Миа Драгниќ VII-4 одд - продолжува на регионален натпревар
 • учеството: Марија Митовска VII-4 одд

Ментор: Маја Тенев

VIII одделение

 • прво место: Милијана Стојановиќ - продолжува на регионален натпревар
 • второ место: Мартина Јаначковска - продолжува на регионален натпревар

Ментор: Мирослава П. Аневска

IX одделение

 • учеството: Теона Цоневска IX-1 одд
 • учеството: Ивана Андоновиќ IX-5 одд

Ментор: Морфа Петровска

Училишен и општински натпревар по хемија

На ден 15.02.2019 година се одржа училишен натпревар по хемија.

Учениците од осмо одделение ги постигнаа следниве резултати:

 • прво место: Мариела Стефановска VIII-4 одд
 • второ место: Марија Златаноска VIII-4 одд
 • трето место: Марија Станчева VIII-3 одд

Учениците од девето одделение ги постигнаа следниве резултати:

 • прво место: Бисера Ѓуровска IX-2 одд
 • второ место: Мила Терзовска IX-1 одд
 • трето место: Теодора Ристовска IX-1 одд

На ден 16.03.2019 година се одржа општински натпревар по хемија.Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

 • прво место: Бисера Ѓуровска од IX-2 одд.
 • а учениците: Марија Станчева VIII-3 одд, Мартин Стевановски VIII-3 одд, Петра Кантурска VIII-3 одд и Мариела Стефановска VIII-4 одд. се пласираа за регионален натпревар.

Ментор: Жаклина Трајковска

Општински натпревар по математика

На 02.03.2019 година во ООУ “Љубен Лапе” – Аеродром, се одржа Општинскиот натпревар по математика. Постигнати се следните резултати:

IV одделение

 • Исидора Павловска  IV-3  - III место
 • Ане Дрвошанска IV- 2 – пофалница

V одделение

 • Ана Радеска V-2 – II место
 • Ема Котевска V- 5– II место
 • Ива Бошеска V-2 – III место
 • Јован Петроски V-1 – пофалница

VI одделение

 • Теона Тренеска VI-5- I место
 • Марко Бишкоски VI-1 – I место
 • Сара Митeвска VI-2  - II место
 • Ангела Ристовска VI-4  - III место
 • Даријан Атанасовски VI-6 – III место
 • Теона Ѓорѓиева VI-1 – III место
 • Кристина Стојанова VI-4 – пофалница

VII одделение

 • Марта Стојковска VII-3 – III место

VIII одделение

 • Милијана Стојановиќ  VIII-4 – I место
 • Марија Саралиевска VIII-5 – пофалница
 • Марија Станчева VIII-3 – пофалница

IX одделение

 • Ивана Коцева IX-2 – II место
 • Теона Цоневска IX-1  - III место
 • Бојана Наумовска IX-4 – пофалница
 • Мила Пандилеска IX-2  - пофалница

Сите ученици продолжуваат на Регионален натпревар.

Регионален натпревар по физика

На ден 09.03.2019 година се одржа регионалниот  натпревар по физика.
Учениците ги постигнаа следните резултати:
 • Мариела Стефановска VIII-4 одд – (пласман за државен натпревар);
 • Вања Секуловска VIII-2 одд – (пласман за државен натпревар);
 • четврто место (пофалница): Марија Станчева VIII-3 одд;
 • четврто место (пофалница): Милијана Стојановиќ од VIII-4 одд

Ментор – Жаклина Колевска

Резултати од првиот круг од Интернационалниот натпревар по англиски јазик Hippo 2019

На ден 22.02.2019 година во нашето училиште се одржа првиот круг од Интернационалниот натпревар по англиски јазик Hippo 2019.  На натпреварор учество земаа  127 ученици од V-IX одд. кои се натпреваруваа во 3 категории.

Според освоените бодови, во вториот круг кој ќе се одржи на 31.03.2019 година во Струга продолжуваат следните ученици:

Hippo 1

 • Анастасија Пецевска
 • Ева Георѓиевска
 • Деа Јаначковска
 • Ана Ваљакова
 • Јована Манчевска
 • Сара Костова
 • Теодора Павловска
 • Горјан Азманов
 • Ведран Чичов
 • Карло Тодоровски
 • Ања Атанасова
 • Бодан Коневски

Hippo 2

 • Марија Поповска
 • Теодора Коцева
 • Мила Петроска
 • Ања Арсовска
 • Марко Георгиев
 • Ева Костенчева

Hippo 3

 • Бисера Ѓуровска
 • Лина Гиразова
 • Марија Саралиевска
 • Илина Николовска
 • Никола Вељановски
 • Евгенија Неделкова
 • Дарија Димоска

Сите резултати од првиот круг можете да ги погледнете на следната веб страна.

Училишни натпревари по англиски

Во месец февруари 2019 беа одржани училишните натпревари по англиски јазик. Учениците ги освоија следните резултати:

V одделение

 • прво место: Ема Котевска V-5 одд
 • второ место: Андреј Георгиевски V-4 одд
 • трето место: Ана Радеска V-2 одд

VI одделение

 • прво место: Теона Тренеска VI-5 одд
 • второ место: Сара Костова VI-1 одд
 • трето место: Даријан Атанасовски VI-6 одд

VII одделение

 • прво место: Марија Поповска VII-1 одд
 • второ место: Миа Драгниќ VII-4 одд
 • трето место: Марија Митовска VII-4 одд

IX одделение

 • прво место: Теона Цоневска IX-1 одд
 • второ место: Ивана Андоновиќ IX-5 одд
 • трето место: Бојана Наумовска IX-4 одд

Општински натпревар по биологија и природни науки

На ден 23.02.2019 година во ООУ „Александар Македонски“ Скопје се одржа Општинскиот натпревар по биологија и природни науки. Од вкупно пријавените ученици  47 ученици се пласираат за Регионален натпревар.

Наградени ученици од IV (четврто) одделение се:

 • Александар Цветковски IV-1 одд – I место
 • Тамара Ѓорѓиевска IV-5 одд – III место
 • Гаврил Азманов IV-2 одд – III место
 • Калин Дончевски IV-5 одд – III место
 • Михаил Мицковски IV-5 одд – III место
 • Тодор Чунгурски IV-2 одд – III место
 • Александра Митеска IV-3 одд – III место
 • Мила Манева IV-4 одд – III место
 • Михаела Георгиевска IV-1 одд – III место

На натпреварот по природни науки учествуваа 12 ученици од V (петто) одделение. Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Ана Радеска I (прва) награда
 • Ива Бошеска I (прва) награда
 • Андреа Лукарова I (прва) награда
 • Павел Ваневски I (прва) награда
 • Ангела Ристовска I I (втора) награда
 • Давид Јосифовски I I (втора) награда
 • Марко Колевски I I (втора) награда
 • Дамјан Илиоски I I I (трета) награда
 • Евгенија Велкова I I I (трета) награда
 • Георгина Митревска I I I (трета) награда
 • Деа Јаначковска I I I (трета) награда
 • Горјана Андреска- пофалница

На натпреварот по природни науки учествуваа 11 ученици од VI (шесто) одделение. Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Лука Ѓуриќ  I (прва) награда
 • Катерина Иванова I (прва) награда
 • Деана Стојановска I I (втора) награда
 • Сара Костова I I (втора) награда
 • ТеонаТренеска I I (втора) награда
 • Амра Пепиќ I I (втора) награда
 • Марко Бишкоски I I (втора) награда
 • Елена Димовска I I (втора) награда
 • Филип Бишкоски I I (втора) награда
 • Горјан Азманов I I I (трета) награда
 • Ана Гривчевска I I I (трета) награда

На натпреварот по биологија  од VII (седмо ) одделение. учествуваа 11 ученици Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Драгниќ Миа I I (втора) награда
 • Каевска Анастасија I I (втора) награда
 • Коцева Tеодора I I (втора) награда
 • Додеска Гала I I (втора) награда
 • Блажевска Сара I I I (трета) награда
 • Кочов Димитрија I I I (трета) награда
 • Ѓуровскии Теодор- пофалница

На натпреварот по биологија  од VIII (осмо ) одделение. учествуваа 11 ученици Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Станчева Марија I (прва) награда – најдобра на Општина Аеродром
 • Стефановска Мариела I (прва) награда
 • Чангарлиева Ангела I I (втора) награда
 • Атанасовска Дафне I I (втора) награда
 • Секуловка Вања I I (втора) награда
 • Кантурска Петра I I I (трета) награда
 • Велкоски Славчо- пофалница

На натпреварот по биологија  од IX (деветто ) одделение.  Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Мила Спасовска I I I (трета) награда
 • Мила Терзовска I I I (трета) награда
 • Марија Арџалиева I I I (трета) награда
 • Мила Стојановска I I I (трета) награда

На сите ученици им посакуваме успех на понатамошните натпревари.

Регионален натпревар по географија

На 03.03.2019 година се одржа Регионалниот натпревар по географија во просториите на Американската гимназија -Скопје. Од нашето училиште, наградени беа следните ученици:

 • I (прва) награда -Катерина Иванова VI-6 одд. ментор: Ане Аврамовска
 • II (втора) награда- Гала Додевска VII-3 одд. ментор: Јулијана Максимовска

Овие ученици продолжуваат на Државниот натпревар по географија.

received_977501069112773

XIX Општински натпревар „Млади библиотекари“

Доделени награди за освоено прво и второ место на XIX Општински натпревар „Млади библиотекари“
Во рамките на Манифестацијата „Читатели рекордери“ во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, на 22.2.2019 година беа доделени наградите за освоеното прво место на ученичката Јана Тасевска и за освоеното второ место на ученичката Гала Додевска на XIX Општински натпревар „Млади библиотекари“, под менторство на библиотекарот Благица Ангеловска.

Општински натпревар по физика

На ден 02.02.2019 година се одржа општински натпревар по физика.
Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:
 • Милијана Стојановиќ од VIII-4 одд. освои 100 поени (единствена на ниво на општина)
 • а учениците: Мариела Стефановска VIII-4 одд, Марија Станчева VIII-3 одд, Тамара Соколовска VIII-3 одд, Вања Секуловска VIII-2 одд, Марија Давитковска VIII-2 одд, Дафне Атанасова VIII-3 одд, Мила Цветковиќ VIII-2 одд, Мила Трајановска VIII-1 одд, Мила Спасевска IX-6 одд и Мила Пандилеска IX-2 одд се пласираа за регионален натпревар.
Ментор – Жаклина Колевска

Општински натпревар по географија 

На 26.01.2019 година се одржа општински натпревар по географија. Организатор на натпреварот беше Македонското Географско Друштво. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните  резултати:

 • прво место: Катерина Иванова VI-6 одд.
 • второ место: Сара Костова VI-1 одд.
 • трето место: Ена Велеска VI-6 одд.
 • прва награда: Гала Додевска VII-3 одд.
 • втора награда: Анастасија Џајковска VII-5 одд.

Учениците продолжуваат на регионален натпревар . Наставници ментори: Aне Аврамовска и Јулијана Максимовска.

50980409_1972051163096547_6734836464787390464_n

Училишен натпревар по физика

На ден 12.12.2018 година се одржа училишен натпревар по физика. Учениците ги освоија следните резултати:

VIII одделение

 • прво место: Станчева Марија VIII-3 одд.
 • второ место: Стојановиќ Милијана VIII-4 одд.
 • трето место: Соколовска Тамара VIII-3 одд.

IX одделение

 • прво место: Коцева Ивана IX-2 одд.
 • второ место: Терзовска Мила IX-1 одд.
 • трето место: Цоневска Теона IX-1 одд.

Ментор-Жаклина Колевска

Литературна манифестација “Средба под јаворите”

Ученичката Елена Велкоска од V-4 одд. под менторство на одделенскиот наставник Светлана Јосифоска ја освои првата награда во категоријата од IV и V одд. што се одржа на литературната манифестација „Средба под јаворите“-Видое Подгорец во Струмица во соработка со Издавачката куќа „Просветно дело“.

На манифестацијата беше организирана работилница за креативно пишување и творење со писателите Киро Донев и Горјан Петрески, посета на Градска библиотека во Струмица „Благој Јанков Мучето“, посета на родната куќа на Подгорец  и ОУ„Видое Подгорец“ во село Колешино. Учениците од целата наша држава имаа прекрасна дружба преку размена на пријателство и стекнување на ново другарство и соработка.

Ноември – месец на науката 2018 

На ден 10.11.2018 година се одржа манифестацијата „Ноември – месец на наука 2018“ во организација на Македонско биолошко друштво и Природно математички факултет од Скопје.

Во групата: природни науки од прво до четврто одделение

 • второ место за изведување на експеримен (Пренесување на вода кај растенијата) освоија ученичките Нина Панчевска и Калина Поповска од II одделение, наставник-ментор: Кристина Башовска;
 • второ место за изведување на експеримен (Модел на циклус на вода) освоија учениците Марко Панчевски и Мила Манева од IV одделение, наставник-ментор: Жанета Митровска.

Во групата по физика:

 • Мила Пандилеска од IX-5 одд, учество во манифестација и учество во 42 школа за физичари, наставник-ментор: Жаклина Колевска.

Во групата природни науки и географија:

 • прва награда: Сара Митевска и Бисера Ацеска VI-2 одд. (експериментот  ”Лимон батерија”)
 • трета награда: Катерина Иванова и Теодора Саздановска VI-6 одд. (експериментот “Месечеви мени”)
 • трета награда: Деана Стојановска VI-4 одд. (експериментот “Креда во боја”)

Ученици кои се представија со експерименти и изработки се:

 • Пела Серафимов и Лука Ѓриќ VI-1, Сара Костова и Матеј Цветковски VI-1, Анастасија Мангарова и Симона Велкоска  VI-3, Моника Гиразова и Тина Туџарска VI-4,Сара Стевановска VI-4, Екатерина Атанасова VI-4, Ена Велеска и Софија Тасиќ VI-4  одделение.

Ученицте беа  под менторство на наставниците Весна Јорданова природни наки и Ане Аврамовска географија.

Општински квиз натпревар по ППЗ

На ден 30.10.2018 година се одржа 34 општински квиз натпревар по ППЗ во ООУ “Александар Македонски”. Екипата на ООУ “Лазо Ангеловски”, составена од Мила Спасевска IX-6 одд., Ива Даутовска VIII-5 одд. и Дафне Атанаскова од VIII-3 одд. имаше успешно учество. Ментор: Жаклина Колевска

thumbnail

XIX Општински натпревар „Млади библиотекари“

На ден 26.10.2018 година се одржа XIX Општински натпревар „Млади библиотекари“ во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“. Натпреварот се организира секоја година за сите општински основни училишта од Скопје, од страна на Библиотекарското здружение на Македонија.

На овој натпревар учествуваа ученичките Гала Додевска и Јана Тасевска од VII одд., под менторство на библиотекарот Благица Ангеловска. Ученичките покажаа посeбен интерес и успех за подготовка и проучување на материјалот.

Целта на натпреварот „Млади библиотекари“ е воведување на младите генерации во основните поими на библиотекарството, неговиот развој, работа и значење, а воедно и поттикнување на читањето и развивање на навиките за користење на библиотеките како културно-образовни и информативни институции.

received_735561170124765

Републичката детска ликовна изложба „11 ти Октомври“

На ден 09.10.2018 година се одржа свечено доделување на дипломи од Републичката детска ликовна изложба „11 ти Октомври“. Конкурсот беше организиран од Детскиот ликовен центар, под покровителство на Министерството на култура, каде што и се одржа свеченато фоделување на наградите.

Ученици од нашето училиште учествуваа на ликовниот конкурс по повод празникот „11 ти Октоври “, на слободна тема и беа освоени следните награди:

 • Дона Арсова V-3 одд -прво место (ментор: Марина Нанева)
 • Елена Велкоска V-4 одд-прво место (ментор: Светлана Јосифоска)
 • Ива Бошеска V-2 одд-прво место (ментор: Билјана Спасовска)
 • Дамјан Трипуновски V-3 одд-второ место (ментор: Марина Нанева)
 • Мила Јованоска V-1 одд-второ место (ментор: Билјана Колевска)
 • Калина Танеска I-4 одд-трето место (ментор: Марија Матеева)
 • Марија Станчева VIII одд-прво место (ментор: Ристо Андреев)