еТвининг 2019/2020

Copy (2) of NA-Logo-H_MK-240909   logo

awarded-etwinning-school-label

Годишна конференција “Градиме Еразмус+ училишта”

На ден 27.12.2019 година во Националната опера и балет во Скопје се одржа годишната конференција под наслов  „Градиме Еразмус+ училишта организирана од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. На конференцијата од нашето училиште присуствуваа Љубица Ружинска, координатор на Еразмус+ проектите и Милена Игњатова, помошник директор.

Европска ознака за квалитет за еТвининг проектот „Младите и медиумите“

еТвининг проектот „Младите и медиумите“ (Young and media) кој се реализираше во периодот од декември 2018 до февруари 2019 година, се здоби со Европска ознака за квалитет. Ова значи дека работата на наставничките, нивните ученици и училиштето во кое што работат, е препознаена и наградена со највисоко европско ниво. еТвининг прокетот во март 2019 година се здоби и со Национална ознака за квалитет. 

TwinSpace на проектот можете да го погледнете тука.

etw_europeanqualitylabel_144935_en

etw_europeanqualitylabel_144946_en

etw_europeanqualitylabel_145147_en

Сите активности во рамките на проектот преставуваа еден вид на истражување и основа за започнување на Еразмус+ КА229 проектот “Младите новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ (Young journalists today – responsible digital citizens tomorrow)  кој моментално се реализира во нашето училиште.

Повеќе имформации за активностите во рамките на Еразмус+ КА229 проектот “Младите новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ можете да најдете на: