еТвининг 2019/2020

Copy (2) of NA-Logo-H_MK-240909   logo

awarded-etwinning-school-label-2020-21

Наградата еТвининг училиште 2020-2021

На ден 18.03.2020 година нашето училиште се здоби со наградата еТвининг училиште  2020-2021 која по трет пат се доделува од страна на Европската Комисија. За нашето училиште ова е втора награда, односно имаме добиено награда за еТвининг училиште 2018-2019.

На европско ниво 2139 училишта од 42 европски држави ја добија оваа награда, а од Република Македонија на листата се наоѓаат 10 училишта и 1 градинка. Целосната листа на наградени училишта можете да ја погледнете тука.  Наградените училишта се препознаени како лидери во области како:

  • дигитална пракса
  • пракса за е-безбедност
  • користење на иновативни и креативни приоди во педагогијата
  • промоција на континуиран професионален развој на вработените
  • промоција на практики на колаборативно учење на наставниците и учениците

Наградените училишта ќе:

  • имаат висока видливост на Европско ниво
  • ќе формираат Европска мрежа на еТвининг училишта водачи да го инспирираат понатамошниот развој на еТвининг
  • ќе можат да го покажуваат Знакот за еТвининг училиште во сите промотивни и информативни материјали
  • наградените наставници и директорите ќе бидат поканети да се вклучат во програми за професионаен развој.

Годишна конференција “Градиме Еразмус+ училишта”

На ден 27.12.2019 година во Националната опера и балет во Скопје се одржа годишната конференција под наслов  „Градиме Еразмус+ училишта организирана од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. На конференцијата од нашето училиште присуствуваа Љубица Ружинска, координатор на Еразмус+ проектите и Милена Игњатова, помошник директор.

Европска ознака за квалитет за еТвининг проектот „Младите и медиумите“

еТвининг проектот „Младите и медиумите“ (Young and media) кој се реализираше во периодот од декември 2018 до февруари 2019 година, се здоби со Европска ознака за квалитет. Ова значи дека работата на наставничките, нивните ученици и училиштето во кое што работат, е препознаена и наградена со највисоко европско ниво. еТвининг прокетот во март 2019 година се здоби и со Национална ознака за квалитет. 

TwinSpace на проектот можете да го погледнете тука.

etw_europeanqualitylabel_144935_en

etw_europeanqualitylabel_144946_en

etw_europeanqualitylabel_145147_en

Сите активности во рамките на проектот преставуваа еден вид на истражување и основа за започнување на Еразмус+ КА229 проектот “Младите новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ (Young journalists today – responsible digital citizens tomorrow)  кој моментално се реализира во нашето училиште.

Повеќе имформации за активностите во рамките на Еразмус+ КА229 проектот “Младите новинари денес – одговорни дигитални граѓани утре“ можете да најдете на: