Учество на натпревари и освоени награди 2019/2020

Државен натпревар по биологија и природни науки

На Државениот натпревар по биологија и природни науки кој се одржа онлајн на 28.09.2020 година, учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Природни науки

IV одделение

 • сертификат за постигнат особен успех на натпреварите по природни науки во 2020 година на надобро рангираните учесници – Марија Талеска (ментор: Екатерина Геговска)
 • втора награда – Марија Талеска (ментор: Екатерина Геговска)
 • трета награда – Филип Горгијев (ментор: Магдалена Петреска)
 • пофалница – Никола Зорески (ментор: Магдалена Петреска), Сара Драгниќ (ментор: Екатерина Геговска), Ива Мицева (ментор: Екатерина Геговска)
 • учество – Теона Џуговска (ментор: Екатерина Геговска), Лука Костадиноски (ментор: Гордана Југрева)

VI одделение (ментор Весна Јорданова)

 • второ место - Марко Колевски, Ива Божеска
 • трето место - Ана Радеска
 • пофалница - Андреа Лукарова, Деа Јаначковска
 • учество - Павел Ваневски

Биологија

VII одделение (ментор Весна Јорданова)

 • прво место - Теона Тренеска
 • трето место - Катерина Иванова

VIII одделение (ментор Цветанка Малческа)

 • учество - Гала Додевска, Марија Поповска

IX одделение (ментор Цветанка Малческа)

 • второ место и специјален сертификт  од ДБМ  за постигнат особен успех на натпреварите по биологија во 2020 год. - Марија Станчева

Регионален натпревар по природни науки и биологија

На Регионалниот натпревар по природни науки и биологија кој се одржа онлајн учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Природни науки

IV одделение

 • прва награда: Сара Драгниќ (ментор: Екатерина Геговска)
 • втора награда: Филип Горгијев (ментор: Магдалена Петреска), Теона Џуговска (ментор: Екатерина Геговска) и Никола Зорески (ментор: Магдалена Петреска)
 • трета награда: Ива Мицева (ментор: Екатерина Геговска), Марија Талеска (ментор: Екатерина Геговска) и Лука Костадиноски (ментор: Гордана Југрева)
 • пофалница: Павел Зафировски (ментор: Гордана Југрева)

V одделение (ментор: Ирина Шорева)

 • трета награда: Михаил Мицковски, Мила Блажева и Давор Панајотов
 • пофалница: Гаврил Азманов и Марко Панчевски
 • учество: Никола Ничев

VI одделение (ментор: Весна Јорданова)

 • втора награда: Марко Колевски, Ана Радеска и Ива Бошевска
 • трета награда: Деа Јаначкова, Павел Ваневски и Андреа Лукарова
 • пофалница: Дамјан Илиоски и Исидора Коколанска

Биологија 

VII одделение (ментор: Весна Јорданова)

 • прва награда: Теона Треневска
 • трета награда: Катерина Иванова
 • пофалница: Теодора Сазданова и Лука Ѓуриќ
 • учество: Ана Гривчевска

VIII одделение (ментор: Цветанка Малческа)

 • прва награда: Андреа Пејковска
 • втора награда: Лара Маркова
 • трета награда: Марија Поповска и Гала Додевска
 • пофалница: Марија Митовска и Миа Драгниќ

IX одделение (ментор: Цветанка Малческа)

 • прва награда: Марија Станчева
 • пофалница: Мартина Јаначковска

Државен натпревар по математика 

На 23.08.2020 год. се одржа Државниот натпревар по математика. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

 • III награда - Ива Бошеска (ментор Лолита Трајковска)
 • пофаница - Ана Радеска (ментор Лолита Трајковска)

IX одделение:

 • III награда - Милијана Стојановиќ (ментор Вангелица Поповска)
 • пофаница - Марија Станчева (ментор Вангелица Поповска)

Регионален натпревар по математика

На 4.07.2020 год. се одржа Регионалниот натпревар по математика кој беше спроведен онлајн. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

IV одделение

 • III награда - Никола Зорески (ментор Магдалена Петреска)

V одделение

 • III награда - Натали Ценевска (ментор Весна Мирческа)

VI одделение

 • I награда - Ана Радеска, Ива Бошеска, Анастасија Пецевска (ментор Лолита Трајковска)
 • II награда - Ема Котевска (ментор Елена Кузманова)
 • III награда - Горазд Андоновски (ментор Лолита Трајковска)

VII одделение

 • II награда - Теона Тренеска (ментор Даниела Давковска), Сара Митевска (ментор Радмила Гиговска)

VIII одделение

 • III награда - Марта Стојковска (ментор Елена Кузманова)

IX одделение

 • I награда - Милијана Стојановиќ, Марија Станчева (ментор Вангелица Поповска)

Регионален натпревар по географија

На 07.03.2020 год. се одржа регионален натпревар по географија. Учениците ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

 • II (втора) награда – Марко Колевски VI-6 одд.
 • II (втора) награда – Филип Живков VI-1 одд.
 • учество – Деа Јаначковска VI-2 одд.

VII одделение:

 • I (прва) награда – Софија Тасиќ VII-6 одд.
 • II (втора) награда – Катерина Иванова VII-6 одд.
 • учество – Сара Костова VII-1 одд.

VIII одделение:

 • II (втора) награда – Гала Додевска VIII-3 одд.
 • учество - Марија Поповска VIII-1 одд.

Општински натпревар по математика

На 29.02.2020 година се одржа општинскиот натпревар по математика. Учениците од нашето училиште ги освоија следните резултати:

IV одделение

 • пофалница – Павел Зафировски

V одделение

 • 2 место: Александра Митеска
 • 3 место: Натали Ценевска

VI одделение

 • 1 место: Ива Бошеска, Ангела Ристовска, Ема Котевска, Ана Радеска
 • 2 место: Анастасија Пецевска
 • 3 место: Јован Петроски, Горазд Андоновски

VII одделение

 • 2 место: Сара Митевска, Марко Бишкоски
 • 3 место: Теона Тренеска

VIII одделение

 • 3 место: Марта Стојковска

IX одделение

 • 2 место: Милијана Стојановиќ, Марија Станчева

Општински натпревар по биологија и природни науки

На одржаниот Општински натпревар по природни науки и биологија, кој се одржа на 15.02.2020 година, учениците од нашето училиште ги покажаа следните резултати:

IV одделение

 • Марија Талеска IV-5 одд – I место
 • Никола Зорески IV-1 одд – II место
 • Лука Костадиноски IV-3 одд – III место
 • Ива Мицева IV-5 одд – III место
 • Андреј Митев IV-1 одд – III место
 • Павел Зафировски IV-3 одд – III место
 • Сара Драгниќ IV-5 одд – III место
 • Мила Јанковска IV-6 одд – пофалница
 • Анастасија Костова IV-6 одд – пофалница
 • Филип Горгиев IV-1 одд – пофалница
 • Теона Џуговска IV-5 одд – пофалница
 • Стефан Јачев IV-2 одд – учество

V одделение - ментор: м-р Ирина Шорева

 • Марко Панчевски – II награда
 • Александар Цветковски – II награда
 • Никола Ничев – III награда
 • Александра Митеска -III награда
 • Гаврил Азманов – III награда
 • Мила Блажева – III награда
 • Давор Панајотов – III награда
 • Михаил Мицковски – III награда
 • Теодора Стеваноска – III награда
 • Константин Брајаноски – пофалница
 • Јована Димовска – учество

VI одделение - ментор: Весна Јорданова

 • Марко Колевски – II награда
 • Ана Радеска – II награда
 • Ива Бошеска – II награда
 • Ангела Ристовска – III награда
 • Дамјан Илиоски – III награда
 • Андреа Лукарова – III награда
 • Исидора Коколанска – пофалница
 • Лина Крстеска – пофалница
 • Деа Јаначковска – пофалница
 • Павел Ваневски – пофалница
 • Петар Таневски – пофалница
 • Евгенија Велкова – пофалница
 • Огнен Славковски – учество

VII одделение - ментор: Весна Јорданова

 • Теона Тренеска – II награда
 • Катерина Иванова – III награда
 • Лука Ѓуриќ – III награда
 • Марко Бишкоски – III награда
 • Сара Костова – пофалница
 • Ана Гривчевска – пофалница
 • Теодора Саздановска – пофалница
 • Христина Стојанова – учество
 • Амра Пепиќ – учество
 • Горјан Азманов -учество
 • Филип Бишковски -учество

VIII одделение - ментор: Цветанка Малческа

 • Гала Додевска – II награда
 • Марија Поповска – III награда
 • Лара Маркова – пофалница
 • Миа Драгниќ – пофалница
 • Стефанија Димковска – пофалница
 • Марија Митовска – учество
 • Димитриј Кочов – учество
 • Андреја Пејковска – учество
 • Мила Петровска – учество
 • Марија Стојановска – учество
 • Марта Стојковска – учество
 • Анастасија Христовска – учество
 • Андреј Костовски – учество

IX одделение - ментор: Цветанка Малческа

 • Марија Станчева – II награда
 • Мартина Јаначковска – III награда
 • Тамара Соколовска – III награда
 • Мариела Стефановскa – пофалница
 • Мила Трајановска – пофалница
 • Ангела Зимбакова – пофалница
 • Ангела Чангарлиева – пофалница
 • Иван Тренчевски – пофалница
 • Анастасија Симовиќ – учество
 • Славчо Велковски – учество
 • Дафне Атанасова – учество
 • Петра Кантурска – учество
 • Лина Павловска – учество

Училишни натпревари по англиски јазик

Во текот на месец февруари 2020 година беа одржани училишни натпревари по англиски јазик. Учениците ги постигнаа следните резултати:

V одделение

 • 1 место: Симона Грашкоска V-5 одд
 • 2 место: Александар Цветковски V-1 одд
 • 3 место: Ведран Неделковски V-5 одд

VI одделение

 • 1 место: Ева Горгиевска VI-3 одд
 • 2 место: Горјана Андреска VI-3 одд
 • 3 место: Анастасија Пецевска VI-3 одд

VII одделение

 • 1 место: Ена Велеска VII-6 одд
 • 2 место: Сара Костова VII-1 одд
 • 3 место: Сара Митевска VII-3 одд

VIII одделение

 • 1 место: Марија Поповска VIII-1 одд
 • 2 место: Анастасија Христовска VIII-3 одд
 • 3 место: Марија Митевска VIII-4 одд

IX одделение

 • 1 место: Дафне Атанасовска IX-3 одд
 • 2 место: Милијана Стојановиќ IX-4 одд
 • 3 место: Мартина Јаначковска IX-6 одд

Општински натпревар по хемија

На ден 22.02.2020 година се одржа општински натпревар по хемија.

Учениците ги постигнаа следниве резултати:

 • трета награда: СтефанијаДимковска VIII-1 одд.
 • трета награда: Марија Поповска VIII-1 одд.
 • трета награда: СтефанијаДимковска VIII-1 одд.
 • пофалница: Марија Митовска VIII-4 одд.
 • трета награда: Мариела Стефановска IX-4 одд.
 • трета награда: Марија Станчева IX-3 одд.

Ученици се пласирааа и за регионален натпревар.

Ментор: Жаклина Трајковска

Училишни натпревари по француски јазик

На  училишниот натпревар за Олимпијади на 12.02.2020 год. учениците ги постигнаа следните резултати:

 • прво место – Петра Кантурска IX-3 одд.
 • второ место – Сара Бурнеска IX-2 одд.
 • трето место – Јована Максимовска IX-1 одд.

На училишниот натпревар за Писмен состав:

 • прво место- Сара Стефанова VIII-3 одд.
 • второ место – Марта Стојковска  VIII-3 одд.
 • трето место – Гала  Додевска VIII-3 одд.

Училишен натпревар по математика

На училишниот натпревар по математика учениците ги постигнаа следните резултати:

III одд.

 • 1 награда - Андреј Тошевски
 • 2 награда - Доротеа Барбутова
 • 3 награда - Јована Жарки

IV одд.

 • 1 награда - Павел Зафировски
 • 2 награда - Ангел Биндев
 • 3 награда - Јована Михајлова

V одд.

 • 1 награда - Александра Митеска
 • 2 награда - Натали Ценавска
 • 3 награда - Андреј Цветковски

VI одд.

 • 1 награда - Ана Радеска
 • 2 награда - Ива Бошеска
 • 3 награда - Ангела Ристовска

VII одд.

 • 1 награда - Мила Петреска
 • 2 награда - Даријан Атанасовски
 • 3 награда - Сара Митевска

VIII одд.

 • 1 награда - Миа Драгниќ
 • 2 награда - Марта Стојковска
 • 3 награда - Марија Митовска

IX одд.

 • 1 награда - Милијана Стојановиќ
 • 2 награда - Марија Станчева
 • 3 награда - Андреј Ламбевски

Општински натпревар по географија

На 09.02.2020 год. се одржа општински натпревар по географија. Учениците ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

 • прво место – Филип Живков  VI-1 одд.
 • прва награда – Марко Колевски VI-6 одд.
 • прва награда – Деа Јаначковска VI-2 одд

VII одделение:

 • прва награда – Катерина Иванова VII-6 одд.
 • втора награда – Сара Костова  VII-1 одд.
 • втора награда – СофијаТасиќ VII-6 одд.

VIII одделение:

 • трето место -Марија Поповска VIII-1 одд.
 • прва награда – Гала Додевска VIII-3 одд.

Сите ученици продолжуваат на регионален натпревар.

Ментори: Марина Кујунџиева, Ане Аврамовска и Јулијана Максимовска

Општински натпревар по физика

Општинскиот натпревар по физика се одржа на  01.02.2020 год. во ООУ„Блаже Конески“.
Со награда од државен натпревар минатата година (2018/2019) директно се пласирани учениците: Стојановиќ Милијана  IX-4 одд. Стефановска Мариела IX-4 одд. и Станчева Марија IX-3 одд.
Од општинскиот натпревар(2019/2020) се пласираа: Давитковска Марија IX-2 одд., Соколовска Тамара IX-3 одд., Блажева Ивана, Мицева Нена, Коцева Теодора, Џуговска Ања од VIII-1 одд., Христовска Анастасија, Додевска Гала, Стојковска Марта од VIII-3 одд. и Кочов Димитри, Митовска Марија, Драгниќ Миа од VIII-4 одд.
Ментор: Жаклина Колевска

Училишен натпревар по хемија

На ден 27.01.2020 година се одржа училишен натпревар по хемија.

Учениците од осмо одделение ги постигнаа следниве резултати:

 • прво место: Марија Поповска VIII-1 одд.
 • второ место: Миа Драгниќ VIII-4 одд.
 • трето место: Марија Митовска VIII-4 одд.

Учениците од девето одделение ги постигнаа следниве резултати:

 • прво место: Петра Кантурска IX-3 одд.
 • второ место: Мариела Стефановска IX-4 одд.
 • трето место: Марија Станчеваод IX-3 одд.

Натпревар по физика

Ученичката Марија Станчева од IX-3 одд. освои петто место на деветтиот натпревар по физика, организиран од Private Kemal College, одржан на 14.12.2019 год. Ментор: Жаклина Колевска

Училишен натпревар по географија

На 23.12.2019 година, во нашето училиште се одржа училишен натпревар по географија.

Учениците ги постигнаа следните резултати:

  VI одделение:

 • 1 место -  Марко Колевски VI-6 одд.
 • 2 место  – Деа Јаначковска VI-2 одд.
 • 3 место – Филип Живков VI-1 одд.

VII одделение:

 • 1 место – Катерина Иванова VII-6 одд.
 • 2 место – Сара Костова VII-1 одд.
 • 3 место – Софија Тасиќ VII-6 одд.

VIII одделение:

 • 1 место – Марија Поповска VIII-1 одд.
 • 2 место – Леа Јанковска  VIII-1 одд.
 • 3 место – Гала Додевска   VIII-3 одд.

Училишен натпревар по биологија и природни науки

На 17.12.2019 година во нашето училиште се одржа училишен натпревар по биологија и природни науки.

Учениците ги постигнаа следните резултати:

V одделение

 • I награда: Мила Блажева
 • II награда:Марко Панчевски
 • III награда:Константин Брајаноски

Наставник: м-р Ирина Шорева

VI одделение

 • I награда: Марко Колевски
 • II награда: Дамјан Илиоски
 • III награда:Ана Радеска

Наставник: Весна Јорданова

VII одделение

 • I награда: Теона Треневска
 • II награда: Даријан Атанасовски
 • III награда:Катерина Иванова

Наставник: Весна Јорданова

VIII одделение

 • I награда: Марија Поповска
 • II награда: Гала Додевска
 • III награда:Андреја Пејковска

Наставник: Цветанка Малческа

IX одделение

 • I награда: Мариела Стефановска
 • II награда: Марија Станчева
 • III награда: Ангела Зимбакова

Наставник: Цветанка Малческа

Училишен натпревар по физика

На училишниот натпревар по физика што се одржа на 06.12.2019 година учениците ги постигнаа следните резултати:

IX одд.:

 • 1 место, Милијана Стојановиќ, IX-4 одд.
 • 2 место, Марија Станчева,  IX-3 одд.
 • 3 место, Мила Трајановска, IX-1 одд.
VIII одд.:
 • 1 место, Ивана Блажева, VIII-1 одд.
 • 2 место, Миа Драгниќ, VIII-4 одд.
 • 3 место, Гала Додевска, VIII- 3 одд.

Ноември-Месец на науката 2019

На ден 16.11.2019 година на манифестацијата „Ноември-Месец на наука 2019“ во организација на Македонско биолошко друштво и Природно математички факултет од Скопје, во групата природни науки од прво до шесто одделение, трето место за изведување на експеримент освои ученичката Нина Панчевска од III-2 одд., ученикот Марко Панчевски од V-4 одд. освои втора награда, а ученикот Филип Добковски од III-1 одд. доби сертификат за учество.
Во областа биологија ученичките Екатерина Атанасова од VII-4 одд. освои трето место со обермаеров тест и ученичката Пела Серафимов од VII-1 одд. исто така освои трето место со микроорганизми/бактерии.

Училишен натпревар по француска писменост

На училишниот натпревар по француска писменост прво место освои ученичката Ена Велеска од VII-6 одд и второ место ученикот Кристијан Дамјановски од VII-3 одд.

Општински натпревар ППЗ

На 05.11.2019 година се одржа 35 општински натпревар по ППЗ. Екипата од ООУ„Лазо Ангеловски“, составена од учениците Анастасија Симовиќ, 9 – 5 одд. Теодора Коцева, 8 – 1 одд. и Стефанија Минова 8 – 1 одд. имаа успешно учество, под менторство на наставникот по физика  Жаклина Колевска.