Дополнителна настава предметна

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2022/23 година

Распоред на наставници за дополнителна настава 

дополнителна предметна