Дополнителна настава предметна

ООУ „Лазо Ангеловски“, општина Аеродром

учебна 2018/19 година

Распоред на наставници за дополнителна настава

предметна настава

Dopolnitelna predmetna 2018-19