еТвининг 2020/2021

Copy-2-of-NA-Logo-H_MK-240909       logo

awarded-etwinning-school-label-2020-21

еТвининг проекти 2020-2021 година

Во рамките на еТвининг програмата во учебната 2020-2021 година во училиштето беа реализирани следните еТвининг проекти:

 • ноември 2019 – интернационален еТвининг проект „Creative readers“ (Мирослава П.Аневска, Весна Стрезовска, Љубица Ружинска, Валентина Петрова, Благица Ангеловска, Кристина Башовска, Магдалена Петроска, Тања Јосимовска). TwinSpace на проектот: https://twinspace.etwinning.net/97327/home
 • јануари 2021 - интернационален еТвининг проект “Slow down education in the nature” (Љубица Ружинска, Милена Игњатова, Даниела Давковска, Елена Кузманова). TwinSpace на проектот: https://twinspace.etwinning.net/153244/home

Нашиот Еразмус+ КА229 проект „Поинакво образование во училницата во природа“ на еТвининг

Со цел да подобро да се дисеминираат активностите и резултате од нашиот КА229, истиот е поставен и на еТвининг платформата. Партнери во еТвининг проектот се 4 партнери од КА229 проектот (училиштата од Македонија, Латвија, Романија и Естонија). Главната цел на проектот е воведување на поинакви активности (базирани на т.н. slow movement) во образовниот процес и воннаставните активности со употреба на холистички пристап и иновативни педагошки решенија со цел да се зголеми мотивацијата кај учениците и да се поттикне интересот за изучување на STEM предметите.  еТвининг проектот е достапен на следниот линк: https://twinspace.etwinning.net/153244/home

2021-03-08-14-50-twinspace.etwinning.net

Наградата еТвининг училиште 2020-2021

На ден 18.03.2020 година нашето училиште се здоби со наградата еТвининг училиште  2020-2021 која по трет пат се доделува од страна на Европската Комисија. За нашето училиште ова е втора награда, односно имаме добиено награда за еТвининг училиште 2018-2019.

На европско ниво 2139 училишта од 42 европски држави ја добија оваа награда, а од Република Македонија на листата се наоѓаат 10 училишта и 1 градинка. Целосната листа на наградени училишта можете да ја погледнете тука.  Наградените училишта се препознаени како лидери во области како:

 • дигитална пракса
 • пракса за е-безбедност
 • користење на иновативни и креативни приоди во педагогијата
 • промоција на континуиран професионален развој на вработените
 • промоција на практики на колаборативно учење на наставниците и учениците

Наградените училишта ќе:

 • имаат висока видливост на Европско ниво
 • ќе формираат Европска мрежа на еТвининг училишта водачи да го инспирираат понатамошниот развој на еТвининг
 • ќе можат да го покажуваат Знакот за еТвининг училиште во сите промотивни и информативни материјали
 • наградените наставници и директорите ќе бидат поканети да се вклучат во програми за професионаен развој.

152461780_472395510779526_9189945211246489686_n