Натпревар по Ораторство

На 16.05.2019 година учениците од осмо одделение, Милијана Стојановиќ, Филип Петрески и Мила Трајановска учествуваа на натпреварот по Ораторство (подготвен говор на македонски јазик), под менторство на Костадинка Поповска и Благица Ангеловска, организиран во СУГС „Арсени Јовков“. Освен за учениците од средното училиште, овој натпревар се организира и за учесници од претходно пријавените основни училишта на територијата на Град Скопје.

Ученикот Филип Петрески со својот подготвен говор на темата „Насилството е проблем на новото време“ го освои првото место, а ученичката Милијана Стојановиќ го освои второто место со својот подготвен говор на темата „Биди свој – имај свое јас“.
Преку учеството на овој натпревар, учениците се докажаа како вистински оратори со својот моќен, сигурен и доминантен јавен настап, демонстрирајќи ги своите стекнати ораторски вештини и познавањето на суштинските елементи на јавното аргументирано говорење.

received_254927225343699

Посета на Ботаничката градина при Природно математичкиот факултет

На 14 и 15.5.2019 година учениците од второ одделение ја посетија Ботаничката градина при Природно математичкиот факултет во Скопје. Се реализираа работилници и предавања за одгледување растенија во адаптирани услови . Учениците засадија семиња од растенија и ја посетија бамбусовата шума.

Денови на електротехниката

На манифестацијата “Денови на електротехниката”, организирана од СЕТУ “МИХАЈЛО ПУПИН”, екипата на ООУ “Лазо Ангеловски” освои четврто место.
Екипа: Спасевска Мила од IX-6 одд, Ивана Коцева и Мила Пандилеска од IX – 2 одд.
Ментор: Жаклина Колевска

Меѓународниот ден на семејството

На ден 15.05.2019 година на Филизофскиот факултет во Скопје е одбележан Меѓународниот ден на семејството. За таа цел, на покана на деканот на факултетот, проф. д-р Ратко Дуев и доц. д-р. Ангелка Кескинова, учениците од I-3 под менторство на одд. наставници Лидија Божиноска и Ивана Младеновска, земаа учество со ликовен приказ на тема “Моето семејство”. Учениците се претставија и со две стихотворби “Семејство” и “На кого личам”.