Училишни натпревари по англиски јазик

Во месец февруари 2019 беа одржани училишните натпревари по англиски јазик. Учениците ги освоија следните резултати:

V одделение

 • прво место: Ема Котевска V-5 одд
 • второ место: Андреј Георгиевски V-4 одд
 • трето место: Ана Радеска V-2 одд

VI одделение

 • прво место: Теона Тренеска VI-5 одд
 • второ место: Сара Костова VI-1 одд
 • трето место: Даријан Атанасовски VI-6 одд

VII одделение

 • прво место: Марија Поповска VII-1 одд
 • второ место: Миа Драгниќ VII-4 одд
 • трето место: Марија Митовска VII-4 одд

IX одделение

 • прво место: Теона Цоневска IX-1 одд
 • второ место: Ивана Андоновиќ IX-5 одд
 • трето место: Бојана Наумовска IX-4 одд

Вози внимателно, не брзај за да стигнеш навреме

Членовите на училишната сообраќајна единица од ООУ “Лазо Ангеловски”, по повод 8-ми Март,  со поддршка на Одделението за превенција при СВР Скопје, и ЈП Паркови и зеленило на Град Скопје, на учесничките во сообраќајот на булевар „Јане Сандански“ им даруваа цвет на роза за дадениот придонес со примерно однесување во сообраќајот.

Благодариме на несебичната соработка на Град Скопје и на поддршката од СВР Скопје. Ги поттикнуваме членовите на сообраќајната единица во нашето училиште и понатаму да учествуваат на вакви настани кои допринесуваат за безбедноста на нивните другарчиња, нашите ученици и на сите нас.

Општински натпревар по биологија и природни науки

На ден 23.02.2019 година во ООУ „Александар Македонски“ Скопје се одржа Општинскиот натпревар по биологија и природни науки. Од вкупно пријавените ученици  47 ученици се пласираат за Регионален натпревар.

Наградени ученици од IV (четврто) одделение се:

 • Александар Цветковски IV-1 одд – I место
 • Тамара Ѓорѓиевска IV-5 одд – III место
 • Гаврил Азманов IV-2 одд – III место
 • Калин Дончевски IV-5 одд – III место
 • Михаил Мицковски IV-5 одд – III место
 • Тодор Чунгурски IV-2 одд – III место
 • Александра Митеска IV-3 одд – III место
 • Мила Манева IV-4 одд – III место
 • Михаела Георгиевска IV-1 одд – III место

На натпреварот по природни науки учествуваа 12 ученици од V (петто) одделение. Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Ана Радеска I (прва) награда
 • Ива Бошеска I (прва) награда
 • Андреа Лукарова I (прва) награда
 • Павел Ваневски I (прва) награда
 • Ангела Ристовска I I (втора) награда
 • Давид Јосифовски I I (втора) награда
 • Марко Колевски I I (втора) награда
 • Дамјан Илиоски I I I (трета) награда
 • Евгенија Велкова I I I (трета) награда
 • Георгина Митревска I I I (трета) награда
 • Деа Јаначковска I I I (трета) награда
 • Горјана Андреска- пофалница

На натпреварот по природни науки учествуваа 11 ученици од VI (шесто) одделение. Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Лука Ѓуриќ  I (прва) награда
 • Катерина Иванова I (прва) награда
 • Деана Стојановска I I (втора) награда
 • Сара Костова I I (втора) награда
 • Теона Тренеска I I (втора) награда
 • Амра Пепиќ I I (втора) награда
 • Марко Бишкоски I I (втора) награда
 • Елена Димовска I I (втора) награда
 • Филип Бишкоски I I (втора) награда
 • Горјан Азманов I I I (трета) награда
 • Ана Гривчевска I I I (трета) награда

На натпреварот по биологија  од VII (седмо ) одделение. учествуваа 11 ученици Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Драгниќ Миа I I (втора) награда
 • Каевска Анастасија I I (втора) награда
 • Коцева Tеодора I I (втора) награда
 • Додеска Гала I I (втора) награда
 • Блажевскаа Сара I I I (трета) награда
 • Кочов Димитрија I I I (трета) награда
 • Ѓуровскии Теодор- пофалница

На натпреварот по биологија  од VIII (осмо ) одделение. учествуваа 11 ученици Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Станчева Марија I (прва) награда – најдобра на Општина Аеродром
 • Стефановска Мариела I (прва) награда
 • Чангарлиева Ангела I I (втора) награда
 • Атанасовска Дафне I I (втора) награда
 • Секуловка Вања I I (втора) награда
 • Кантурска Петра I I I (трета) награда
 • Велкоски Славчо- пофалница

На натпреварот по биологија  од IX (деветто ) одделение.  Сите ученици покажаа солидни резултати и успех, а наградени беа следните ученици:

 • Мила Спасовска I I I (трета) награда
 • Мила Терзовска I I I (трета) награда
 • Марија Арџалиева I I I (трета) награда
 • Мила Стојановска I I I (трета) награда

На сите ученици им посакуваме успех на понатамошните натпревари

Регионален натпревар по географија

На 03.03.2019 година се одржа Регионалниот натпревар по географија во просториите на Американската гимназија -Скопје. Од нашето училиште, наградени беа следните ученици:

 • I (прва) награда -Катерина Иванова VI-6 одд. ментор: Ане Аврамовска
 • II (втора) награда- Гала Додевска VII-3 одд. ментор: Јулијана Максимовска

Овие ученици продолжуваат на Државниот натпревар по географија.

received_977501069112773

Национални ознаки за квалитет за еТвининг проектот „Младите и медиумите“

еТвининг проектот „Младите и медиумите“ (Young and media) е инетернационален еТвининг проект помеѓу 5 партнер-училишта: нашето училишете од Македонија и училишта од Хрватска, Србија, Романија и Шпанија. Целта на проектот е истражување на навиките за употреба на медиумите кај учениците од 5 училишта инволвирани во проектот кое ќе претставува основа за нов Еразмус+ КА229 проект следната година. Во фокусот на истражувањето е испитување на навиките на учениците за употребата на медиумите. Проектот беше реализиран во периодот од декември 2018 до февруари 2019 година.

Screenshot_2019-01-02 Twinspace

За таа цел во месец декември 2018 година беа спроведени Анкети за:учениците од 5 и 6 одд и учениците од 8 и 9 одд. Во прилог се линковите од резултатите од спроведените анкети:

Во понатамошниот тек на проектот учениците од 5 училишта презентираат списанија за деца и тинејџери од своите земји, и направија презентации за нивните идоли од медиумите.

TwinSpace на проектот можете да го погледнете тука.

Сите активности во рамките на проектот преставуваат еден вид на истражување и основа за започнување на нов КА229 проект, кој доколку е одобрен ќе се проведува од 09.2019-08.2021.

Меѓудругото, еТвининг проектот во месец март 2019  се здоби со Национална ознака за квалитет.

b5ccfb0d b6dc3ccdreceived_778853529156739