Регионален натпревар по природни науки и биологија

На Регионалниот натпревар по природни науки и биологија кој се одржа онлајн учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

Природни науки

IV одделение

 • прва награда: Сара Драгниќ (ментор: Екатерина Геговска)
 • втора награда: Филип Горгијев (ментор: Магдалена Петреска), Теона Џуговска (ментор: Екатерина Геговска) и Никола Зорески (ментор: Магдалена Петреска)
 • трета награда: Ива Мицева (ментор: Екатерина Геговска), Марија Талеска (ментор: Екатерина Геговска) и Лука Костадиноски (ментор: Гордана Југрева)
 • пофалница: Павел Зафировски (ментор: Гордана Југрева)

V одделение (ментор: Ирина Шорева)

 • трета награда: Михаил Мицковски, Мила Блажева и Давор Панајотов
 • пофалница: Гаврил Азманов и Марко Панчевски
 • учество: Никола Ничев

VI одделение (ментор: Весна Јорданова)

 • втора награда: Марко Колевски, Ана Радеска и Ива Бошевска
 • трета награда: Деа Јаначкова, Павел Ваневски и Андреа Лукарова
 • пофалница: Дамјан Илиоски и Исидора Коколанска

Биологија 

VII одделение (ментор: Весна Јорданова)

 • прва награда: Теона Треневска
 • трета награда: Катерина Иванова
 • пофалница: Теодора Сазданова и Лука Ѓуриќ
 • учество: Ана Гривчевска

VIII одделение (ментор: Цветанка Малческа)

 • прва награда: Андреа Пејковска
 • втора награда: Лара Маркова
 • трета награда: Марија Поповска и Гала Додевска
 • пофалница: Марија Митовска и Миа Драгниќ

IX одделение (ментор: Цветанка Малческа)

 • прва награда: Марија Станчева
 • пофалница: Мартина Јаначковска

Државен натпревар по математика

На 23.08.2020 год. се одржа Државниот натпревар по математика. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

VI одделение:

 • III награда - Ива Бошеска (ментор Лолита Трајковска)
 • пофаница - Ана Радеска (ментор Лолита Трајковска)

IX одделение:

 • III награда - Милијана Стојановиќ (ментор Вангелица Поповска)
 • пофаница - Марија Станчева (ментор Вангелица Поповска)

 

Регионален натпревар по математика

На 4.07.2020 год. се одржа Регионалниот натпревар по математика кој беше спроведен онлајн. Учениците од нашето училиште ги постигнаа следните резултати:

IV одделение

 • III награда - Никола Зорески (ментор Магдалена Петреска)

V одделение

 • III награда - Натали Ценевска (ментор Весна Мирческа)

VI одделение

 • I награда - Ана Радеска, Ива Бошеска, Анастасија Пецевска (ментор Лолита Трајковска)
 • II награда - Ема Котевска (ментор Елена Кузманова)
 • III награда - Горазд Андоновски (ментор Лолита Трајковска)

VII одделение

 • II награда - Теона Тренеска (ментор Даниела Давковска), Сара Митевска (ментор Радмила Гиговска)

VIII одделение

 • III награда - Марта Стојковска (ментор Елена Кузманова)

IX одделение

 • I награда - Милијана Стојановиќ, Марија Станчева (ментор Вангелица Поповска)

Работилница „Наставници и родители – Градиме мостови“ (интерни обуки за наставници)

Во месец јуни-јули 2020 година беа реализирани 3 работилници за соработка со родители на тема „Наставници и родители – Градиме мостови“.

Темите опфатени во обуката беа:

 • Што е училишна заедница? Улогите и целите на родителите и наставниците во образовниот систем
 • Патување низ училиштето/училишната заедница. Што треба да земеме во предвид доколку сакаме да изградиме добра соработка/однос со родителите?
 • Очекувања: што родителите очекуваат од наставниците, што наставниците очекуваат од родителите
 • Како родителите и наставниците се доживуваат меѓу себе? – митови, стереотипи и предрасуди – анализа како да изградиме училишна заедница базирана на почит и човекови права
 • Што не блокира / преставува проблем кога комуницираме со другите? Што ни помага при комуникацијата со другите?
 • 4 принци (4 Agreements – Don Miguel Ruiz)
 • Вовед во ненасилна комуникација (NVC)
 • Жирафа или Чакал?
 • „Јас порака“
 • Што вообичаено прават наставниците за да имаат / остварат добар однос/комуникација со родителите?
 • Активно слушање и преформулирање
 • SWOT анализа – техника за анализаирање и подобрување на комуникацијата и соработката со родители

Работилниците беа дел од дисеминацијата од посетената обуката за соработка со родители во Севиља, Шпанија во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Градеме нови мостови – размислувај надвор од кутијата“ во периодот од 24-28.02.2020 година и беа реализирани од страна на наставниците Љубица Ружинска и Весна Стезоска. При реализација на работилниците беа запазени мерките на претпазливост и заштита на ширење на Ковид 19 од страна на Владата на РСМ: групи на наставници не поголеми од 20 учесници, носење на заштитни маски, одржување на проширена социјална дистанца, паузи на секој саат и половина и редовна дезинфекција за време на паузите.

Таргет групата на работилниците беа одделенските и предметните наставници и стручни соработници од нашето училиште, ООУ „Лазо Ангеловски’. Работилниците беа посетени од вкупно 60 наставници.

Атмосферата за време на работилницатите на  30.06, 01.07 и 02.07.2020 година.