Обука за Инклузивно образование: поддршка на децата со посебни образовни потреби во рамките на Еразмус+ КА101 проектот „Подучување по мерка за мотивирани ученици“

Во рамките на Еразмус+  КА101 проектот „Подучување по мерка за мотивирани ученици“ во периодот од 12-21.01.2018 година беше посетена обуката за Инклузивно образование: поддршка на децата со посебни образовни потреби во Плимут, Велика Британија. Обуката беше реализирана од страна на интернационалениот тренинг провајдер Amber Initiatives, стручен во проферисонален развој на наставници преку промовирање, поддршка и овозможување на тренинг активности во склад со Еразмус+ принципите. Учесници на обуката беа следните наставници: Мирослава П.Аневска, Тања Крстевска, Кристина Башовска и Тања Јосимовска.

Цели на обуката беа:

 • подобрување на клучните компетенции и вештини поврзани со професионалниот профил на учесниците
 • запознавање со образовниот систем во Велика Британија и комплексниот систем за поддршка на децата со посебни образовни потреби
 • запознавање со поддршката која е на располагање на децата од имигрантски семејства
 • зголемување на опфатноста и меѓународната димензија на образовните институции
 • запознавање со различните стратегии и методи кои се употребуваат во училитата во Велика Британија за да се излезе во пресрет на учениците со посебни потреби
 • подобрување на аналитичките вештини
 • подобро запознавање со начините за работата и соработка со родителите
 • подобрување на креативноста и мотивацијата
 • унапредување на културолошката свест
 • подобрување на нивото на англискиот јазик.

Во следниот период, наставниците кои ја посетија обуката ќе одржат интерни обуки на останатите наставници во училиштето (работилници, отворени часови, менторство на наставници и сл.) како и дисиминација на локално и национално ниво преку организирање на обуки за наставници од училишта од општина Аеродром и пошироко.

 

Кампања „Јас внимавам“

Кампања „Јас внимавам“ во ООУ”Лазо Ангеловски” (22.12.2017 год.)

Националната кампања „Јас внимавам“ со донација на сообраќајни полигони ги едуцира децата дека треба да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, со цел да се зголеми нивната безбедност како учесници во сообраќајот. Овој пат донацијата е наменета за учениците од OОУ Лазо Ангеловски, кои од иницијаторот на кампањата, компанијата ОКТА, добија едукативен сообраќаен полигон. Покрај поставување сообраќаен едукативен полигон, пред учениците беше изведена и едукативна театарска претстава преку која се симулираат различни ситуации од сообраќајот,а за понатамошно креативно учење децата добија и тематски боенки.

Кампањата „Јас внимавам“ преку различни активности ги потсетува граѓаните дека треба да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и притоа ја буди свеста за поголема безбедност. Кампањата е подржана од Министерство за внатрешни работи на Република Македонија и има за цел да делува проактивно и едукативно, а со тоа и да придонесе во позначителни резултати во подобрување на сообраќајната култура во земјава.

25990703_10214373144060410_1053637165_n 26030644_10214373144020409_605090330_n

 

Четврти интернационален координативен состанок во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“

Во рамките на Еразмус+ КА219 проектот „Да ја обоиме иднината“ (Let’s ART the future) беше одржан четвртиот интернационален координативен состанок во периодот од 13-15.12.2017 година во Васто, Италија. На состанокот присуствуваат членови од партнер-училиштата од Турција, Бугарија, Романија, Австрија, Италија и Македонија. Од нашето училиште беа присутни координаторот на проектот, Љубица Ружинска, одделенските наставници, Светлана Јосифоска и Роберта Јордановска.

Цели на состанокот беа:

 • запознавање со италијанската кутура, традиции и обичаи;
 • посета на надгледни часови-примери на добра пракса;
 • размена на идеи и добри пракси за методите на подучување на уметност;
 • евалуација на остварените проектни активности од првата половина на проектот;
 • планирање на идните активности и задачи во рамките на проектот предвидени за втората половина од проектот.

Валоризационата конференција

Наставници и професори, општинската администрација и активисти во граѓанскиот сектор земаа учество на Валоризационата конференција одржана во Скопје на 18.12.2017 година како дел од циклусот на промотивни активности за програмата „Еразмус плус“ во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија.

На оваа конференција свое учество земаа Лидија Димова, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и Гоце Величковски и Дејан Златковски, претставници на Агенцијата кои ја претставија програмата на Европската комисија во делот на образованието, обуката и младите, „Еразмус плус 2014-2020“, како и иницијативите на ЕУ, „Еуропас“ и „Евридика“.

Директорката Димова истакна дека најдобар показател на успешното усогласување со националните приоритети се успешните проекти кои на денешната конференција беа претставени. Во годините што се пред нас, Националната агенција ќе продолжи да биде столбот на имплементацијата на Еразмус+ програмата и ќе ги поддржува сите сегменти на образованието, обуката, младите и спортот во нивните напори за што порамноправно учество во европските текови. Во соработка со Министерството за образование и наука ќе се дефинираат приоритетните области на поддршка секоја година, со што ќе се придонесе зa оптимално користење на средствата од Европската Унија за поддршка на меѓународната соработка-истакнаа од Националната агенција.

На конференцијата од нашето училиште учествуваа еТвининг амбасадорот, Валентина Петрова, и двајца еТвинери од училиштето, Гордана Камческа и Магдалена Петреска.